A magyarországi Drupal közösség a Drupal tartalomkezelő rendszer első verzióinak megjelenését követően kezdett el szerveződni, így több, mint 10 éves múltra tekinthet vissza.

A közösség aktív tagjainak kezdeményezése révén az Egyesület 2015-ben megalakult, azzal a célkitűzéssel hogy jogi hátteret és támogatást biztosítson a hazai Drupal közösség szakmai együttműködésének elősegítésére.

Tevékenységünket a Drupal magyarországi népszerűsítése, valamint a magyar Drupal közösség nemzetközi pozíciójának erősítése érdekében kívánjuk végezni.

Céljaink:

 • A hazai Drupal közösség építése és bővítése
 • A Drupal rendszer ismeretének és használatának népszerűsítése
 • Szakmai rendezvények szervezése, támogatása és promotálása
 • Hasznosítható szaktudás, oktatás és ismeretterjesztés elősegítése és támogatása

Szervezeti adatok

 • Megnevezés: Magyar Drupal Egyesület
 • Angol elnevezés: Hungarian Drupal Association
 • Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 33.
 • Postacím: mindenkori székhely
 • Nyilvántartási szám: 01-02-0015815
 • Adószám: 18647316-2-42
 • Közösségi adószám: HU18647316
 • Statisztikai számjel: 18647316-9499-529-00
 • Bankszámlaszám: 11701004-20247841 (OTP)
 • E-mail: egyesulet@drupal.hu
 • Webhely: http://egyesulet.drupal.hu
 • Alapszabály

Az Elnökség tagjai

Ertl-Bakos Balázs

Elnök

Boros Ádám

Elnökségi tag

Dávid Andor

Elnökségi tag

Lak Sándor

Elnökségi tag

Oroszvári Péter

Elnökségi tag

Hogyan csatlakozhatsz?

Egyesületünk tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.

1. Belépési nyilatkozat kitöltése

Természetes személyek és jogi személyek számra külön letölthető sablon áll rendelkezésre, melynek kitöltésével, hitelesítésével és megküldésével kezdeményezheted felvételedet egyesületünkbe.

Kérjük, hogy a Belépési nyilatkozat eredeti példányát add át személyesen bármelyik elnökségi tagnak, vagy küld meg postai úton az Egyesület székhely címére.

2. Tagdíj megfizetése

Az egyesületi tagság a tagdíj megfizetésével válik érvényessé.

 • Az éves tagdíj összege: 6.000 Ft
 • Díjfizetés módja: átutalás
 • Számlaszám: 11701004-20247841 (OTP)
 • Megjegyzésbe: tag nevét és az évszámot, amit fizetsz

A megjegyzés rovatot kérjük pontosan töltsétek ki és adjátok meg neveteket, mert az átutalás adataiból ez nem mindig derül ki (pl. ha közös bankszámláról fizet férj vagy feleség).
Köszönjük!

Milyen előnyöket biztosít a tagság?

Az Egyesület rendes tagjainak jogai

 • részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén,
 • tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen
 • bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók
 • igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket
 • írásban felvilágosítást kérhetnek az Egyesület tevékenységéről, vagyonának felhasználásáról
 • ajánlásokat tehetnek az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, indítványt tehetnek a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira
 • betekinthetnek az Egyesület nyilvántartásaiba
 • a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti
 • a tisztviselőnek, illetve a konkrét munka elvégzésére felkért tagnak az Egyesületben végzett tevékenysége során felmerült indokolt és számlával igazolt költségeit az Egyesület előlegezi és/vagy megtéríti

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei

 • kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb Egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait
 • kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását
 • kötelesek a Közgyűlés által meghatározott összegű tagdíjat megfizetni. A tagfelvételt követően a befizetés a felvételről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes. Ezt követően az éves tagdíjat előre, a tárgyév február 15. napjáig kell kiegyenlíteni

Projektek és rendezvények

Drupal User Group

Drupal Hétvége

Drupalaton

Drupal Iron Camp

Közösségi csatornáink

Slack Drupal.hu Twitter Facebook